Trang chủ » » Hạt điều rang muối
  • 盐焗腰果
  • 鹽焗腰果
  • Yán jú yāoguǒ
Hạt điều rang muối - Hình minh họa từ Internet0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến