Trang chủ » » Con tắc kè
 • 大壁虎
 • Dà bìhǔ

 • 蛤蚧
 • Géjiè

 • 仙蟾
 • Xiān chán

 • Cách gọi ở Đài Loan
 • 大守宫
 • Dà shǒugōng

 • Gekko gecko
      
 • 001 - Dịch câu Việt-Trung về HĐLĐ
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến