Trang chủ » » Con tắc kè
  • 大壁虎
  • Dà bìhǔ

  • 蛤蚧
  • Géjiè

  • 仙蟾
  • Xiān chán

  • Cách gọi ở Đài Loan
  • 大守宫
  • Dà shǒugōng

  • Gekko gecko
      0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến