Trang chủ » » Cờ-lê một đầu mở một đầu chòng


Hiệu ứng nhà kính đưa trái đất về kỷ Jura
Cờ lê đầu mở đầu chòng - Hình từ Internet
  • 开口/梅花扳手    
  • 開口/梅花扳手
  • Kāikǒu/méihuā bānshǒu

  • Combination Wrenches

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến