• Bữa ăn
 • Cān

 • Bữa sáng
 • 早餐
 • Zǎocān
 • Breakfast

 • Bữa trưa
 • 午餐
 • Wǔcān
 • Lunch

 • Bữa tối
 • 晚餐
 • Wǎncān
 • Dinner0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến