Trang chủ » » Đau bụng
  • 腹痛
  • Fùtòng
  • Hán-Việt: Phúc thống

  • 肚子疼
  • Dùzi téng

  • 肚子痛
  • Dùzi tòng

  • Stomach ache0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

LazadaMỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến