Trang chủ » » Đại tràng góc gan
  • 结肠肝曲
  • 結腸肝曲
  • Jiécháng gān qū0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến