Trang chủ » » Thước Ni-vô
  • 11/22/2018 10:08:00 SA  • 水平仪
  • 水平儀
  • Shuǐpíngyí

  • Spirit level


  • Kết quả hình ảnh cho thÆ°á»›c ni vô Ä‘o bằng ống nÆ°á»›c
  • Ngày trước họ đo bằng cách này
  • Bây giờ thì sử dụng các lại thiết bị điện tử này

  • Hình minh họa: Internet


  • 004 – Dịch câu V-T; Trích: Trách nhiệm chung


Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến