Trang chủ » » Thước Ni-vô
  • 水平仪
  • 水平儀
  • Shuǐpíngyí

  • Spirit level

Kết quả hình ảnh cho thước ni vô đo bằng ống nước
Ngày trước họ đo bằng cách này
Bây giờ thì sử dụng các lại thiết bị điện tử này

Hình minh họa: Internet


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến