Trang chủ » » Quả gấc
  • 木鳖果
  • 木鱉果
  • Mù biē guǒ

  • Momordica cochinchinensis
Quả gấc - Hình minh họa từ Internet0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến