Trang chủ » » Phụ tải đỉnh (cực đại)




  • 峰值功率
  • Fēngzhí gōnglǜ

  • Peak load



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ





Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ






















Hỗ trợ trực tuyến