Trang chủ » » Nhà máy điện thủy triều(Ảnh baidu.com)

  • 潮汐发电站
  • 潮汐發電站
  • Cháoxī fādiàn zhàn

  • Tidal power plant0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến