Trang chủ » » Nhà máy điện gió  • (Ảnh Internet)

  • 风力发电厂

  • 風力發電廠
  • Fēnglì fādiàn chǎng


  • Wind power plant
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến