Trang chủ » » Khả năng quá tải
 • 过载能力
 • 過載能力
 • Guòzǎi nénglì

 • 超载能力
 • 超載能力
 • Chāozài nénglì

 • 过载容量
 • 過載容量
 • Guòzǎi róngliàng

 • 超负荷能力
 • 超負荷能力
 • Chāo fùhè nénglì

 • Overload capacity0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến