Trang chủ » » Hải đăng
  • 灯塔
  • 燈塔
  • Dēngtǎ
  • * Đèn biển

  • Lighthouse
Ngọn hải đăng Galle - Srilanka
斯里兰卡加勒老城的灯塔
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến