Trang chủ » » Cường độ chịu nén
  • 抗压强度
  • 抗壓強度
  • Kàng yā qiángdù

  • Compressive strength0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến