Trang chủ » » Tiền tệ mất giá (sụt giá)
  • 货币贬值
  • 貨幣貶值
  • Huòbì biǎnzhí0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến