Trang chủ » , » Phương pháp kiểm kê thường xuyên (liên tục)
  • 永续盘存制
  • 永續盤存制
  • Yǒng xù páncún zhì
  • Perpetual inventory system0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức
MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến