Trang chủ » » Phương pháp giá vốn cộng lãi (CPLM)
  • 成本附加法
  • Chéngběn fùjiā fǎ
  • Cost Plus Method0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến