Trang chủ » » Nóng nở ra, lạnh co lại
  • 热胀冷缩
  • 熱脹冷縮
  • Rè zhàng lěng suō

  • Het explansion and cold contration0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến