Trang chủ » » NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC
  • 垃圾焚烧发电厂
  • 垃圾焚燒發電廠
  • Lèsè fādiàn chǎng
  • Waste incineration power plant
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến