Trang chủ » » Nguyên tủy bào
  • 成髓细胞
  • 成髓細胞
  • Chéng suǐ xìbāo

  • 原(始)粒细胞
  • 原(始)粒細胞
  • Yuán (shǐ) lì xìbāo

  • Myeloblast0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến