Trang chủ » » Máy khoan đường ống kiểu nằm ngang
  • 水平顶管钻机
  • 水平頂管鑽機
  • Shuǐpíng dǐng guǎn zuànjī
  • Horizontal push tube anger drilling machine0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến