Trang chủ » » Máy cắt đóng tự động (ACR)
  • 自动重合闸
  • 自動重合閘
  • Zìdòng chónghé zhá
  • Automatic circuit recloser (ACR)
  • *Ngành điện0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến