Trang chủ » » Luật bảo toàn năng lượng
  • 能量守恒定律
  • 能量守恆定律
  • Néngliàng shǒuhéng dìnglǜ

  • Law of conservervation of energy0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến