Trang chủ » » Điện môi cách điện
  • 绝缘介质
  • 絕緣介質
  • Juéyuán jièzhì
  • Dielectric insulation

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến