Trang chủ » » Hợp kim cứng
  • 硬质合金
  • 硬質合金
  • Yìngzhì héjīn
  • Cemented carbide0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

LazadaMỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến