Trang chủ » » Hợp kim cứng
  • 硬质合金
  • 硬質合金
  • Yìngzhì héjīn
  • Cemented carbide0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến