Trang chủ » » Gà sốt ngũ hương
  • 五香酱鸡
  • 五香醬雞
  • Wǔxiāng jiàng jī
Xem công thức nấu một số món ăn tại đây!0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến