Trang chủ » » Cơm rang trứng gà  • Hình từ Internet


  • 鸡蛋炒饭
  • 雞蛋炒飯
  • Jīdàn chǎofàn
  • *Cơm chiên trứng


Xem công thức nấu một số món ăn tại đây!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến