Trang chủ » » Bể lắng, bể thanh lọc
  • 沉淀槽[池]
  • Chéndiàn cáo [chí]

  • 澄清槽[器]
  • Chéngqīng cáo [qì]

  • 倾析槽
  • 傾析槽
  • Qīng xī cáo

  • Clarifying tank0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến