Trang chủ » » Tính thù hình của sắt
  • 铁同素异形体
  • 鐵同素異形體
  • Tiě tóng sù yìxíng tǐ
  • Allotrope of iron0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến