Trang chủ » » Thép Mactanh
  • 平炉钢
  • 平爐鋼
  • Pínglú gāng

  • 马丁钢
  • 馬丁鋼
  • Mǎdīng gāng

  • Open-hearth steel0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến