Trang chủ » » Nhiễm chéo
  • 交叉污染
  • Jiāochā wūrǎn
  • Cross contamination
  • * Lây nhiễm chéo0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến