Trang chủ » , » Khe co giãn
  • 膨胀节[缝]
  • 膨脹節[縫]
  • Péngzhàng jié [fèng]

  • 伸缩节
  • 伸縮節
  • Shēnsuō jié0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến