Trang chủ » » Ếch ngồi đáy giếng
  • 坐井观天
  • 坐井觀天
  • Zuòjǐngguāntiān0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến