Trang chủ » » Cấu trúc dạng keo
  • 胶状结构
  • 膠狀結構
  • Jiāo zhuàng jiégòu
  • Colloidal structure0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến