Trang chủ » » Nguồn nhân lực chất lượng cao  • 高素质人力资源
  • 高素質人力資源
  • Gāo sùzhì rénlì zīyuán


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến