Trang chủ » , , » Phân (chia) thành


分为
分為
Fēn wéi

- Chia sản phẩm thành hai loại theo quy cách: 按规格将产品分为两种.

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến