Trang chủ » » Nội bào tử


Nội bào tử
芽胞
Yábāo
endospore

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến